Boşanma Davaları

Görevli Mahkeme

Boşanma Davalarında Görevli mahkemeler Aile mahkemeleridir. Aile mahkemeleri haricinde başkaca mahkemede dava açılması halinde ilgili mahkeme, görevsizlik nedeniyle açılan davayı reddedecektir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yer ve bölgelerde ise; görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu durumda; boşanma davalarına Aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri de bakabilecektir.

Yetkili Mahkeme

Boşanma Davası açmak isteyen kişi/ eşlerden birinin ikametgahında boşanma davası açabileceği gibi eşlerin dava açılma tarihinden altı ay öncesine kadar bulundukları ikametgah adresinin bulunduğu ilde boşanma davası açabilecektir.Anılan bilgilerin yanı sıra ifade etmek gerkir ki; Boşanma davalarında davanın açılacağı yer işle alakalı kesin yetki bulunmamaktadır. Eşini terk eden ve başka bir ilde yaşamaya başlayan eş yaşadığı şehirden de boşanma davası açabilecektir.

Velayet

Tarafların müşterek çocukları varsa mahkeme öncelikle yargılama devam ederken geçici olarak tedbiren; yargılamanın sonuçlanması ile birlikte de; nihai olarak müşterek çocuk/ çocukların velayetini ebeveynlerden birisine vermektedir. Velayet hakkı verilmeyen ebeveyn ile çocuk arasında da kişisel ilişki kurulacaktır.Müşterek çocuklar belli yaşa gelene kadar olağanüstü ve ayrıca özel bir durum söz konusu olmadığı takdirde çocukların anne bakımına ve gözetimine muhtaç olması sebebiyle velayet hakkı anneye verilmektedir. Ancak yine de mahkeme, velayet uyuşmazlığı olan durumlarda dosyada alanında uzman bir yetkili görevlendirerek bir değerlendirme yapmasını talep edebilmektedir. İlgili uzman; anne, baba ve çocuk ile görüşerek müşterek çocuğun bakım ve gözetimi açısından müşterek çocuğun velayetinin hangi ebeveynde bırakılması gerekti hususunda bir uzman raporu hazırlamaktadır. Mahkeme de bu hususları göz önünde bulundurarak; velayet konusunda çocuğun menfaatine göre karar vermektedir.

Tazminat

Taraflar evliliğin bitiminde kusurlu ve sorumlu olan kişinin tespitini de talep etmektedir. Çekişmeli boşanmada, taraflar boşanmanın yanı sıra evliliğin bitimi nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararının tazminini de talep edebilecektir.Tazminat, kusurlu olan eş tarafından ödenecektir. Kusursuz olan eş tarafından tazminat ödeyerek zarar tazmininde bulunulmaz.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma en kısa süren ve tek celsede sona eren boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma açabilmek için;Tarafların evliliği en az bir yıl sürmelidir, Taraflardan her ikisi boşanmak isteyecektir, Taraflar boşanmaya bağlı olan diğer hususlarda da anlaşacaktır; nafaka, mal rejimi, velayet hususları gibi, Taraflar hakim huzurunda protokolü kabul ettiğini beyan etmelidir. Anlaşmalı boşanma ile boşanmak isteyen eşler, boşanma ve diğer hususlarda anlaştıklarına dair bir avukat ile birlikte protokol düzenlemeli ve her iki taraf protokolü imzalayarak mahkemeye sunmalıdır. Bunun yanında taraflar anlaşmalı olarak boşanmak istediğine dair ortak iradede bulunduğu bir dilekçe sunmalıdır.Anlaşmalı boşanmada hakim, tanık dinlemez ya da delilleri değerlendirmeyecektir. Anlaşmalı boşanma, delillerin değerlendirileceği bir dava türü değildir. Hakim, hukuka uygun bir protokol düzenleyip düzenlemediklerine bakarak hukuka uygun ise duruşmada tarafların protokolde hemfikir olup olmadığını soracaktır. Tarafların hukuka uygun olarak düzenlediği protokol, mahkeme tarafından kabul görerek protokol doğrultusunda boşanmalarına karar verilecektir.Anlaşmalı boşanmada her iki tarafın duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Taraflar dava adına vekil atamış olsa dahi duruşmaya gelmek zorundadır.

Medeni Hukuk: Boşanma Davaları:

Çekişmeli Boşanma nasıl olur?
Eşimden şiddet görüyorum ne yapmalıyım?
Boşanma davaları ne kadar sürede sonuçlanır?
Nafakayı hangi koşullarda talep edebilirim?
Evlilik Birliğinin sona ermesi durumunda eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?
Aldatılma sebebiyle boşanma davası açmak istiyorum ne yapmalıyım?
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşimle anlaşamıyorum nasıl bir yol izlemeliyim?