Sigorta Hukuku

11

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmeleri ve sigorta şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, sigorta ilişkilerinin düzenlenmesi, sigorta sözleşmelerinin yapılması, sigorta şirketlerinin faaliyetlerinin denetlenmesi ve sigorta tazminatlarının uygulanması gibi konuları kapsar.

Türkiye’de sigorta hukuku, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Türk Sigorta Kanunu (TSK) ve diğer ilgili yasal düzenlemeler tarafından belirlenir. TTK, ticari işletmelerin faaliyetlerini düzenlerken, TSK sigorta sözleşmeleri, sigorta şirketlerinin kuruluşu ve faaliyetleri gibi konuları içerir.

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmelerinin kurulması ve uygulanmasına ilişkin hükümleri içerir. Sigorta sözleşmesi, sigorta şirketi ile sigortalı arasında yapılan anlaşmadır. Sigorta poliçesi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen temel belgedir. Sigorta hukuku, sigorta sözleşmelerinin geçerliliğini, prim ödeme yükümlülüklerini, sigorta şartlarını, sigorta tazminatlarını ve diğer sözleşme hükümlerini düzenler.

Ayrıca, sigorta hukuku sigorta şirketlerinin kuruluşunu, yetki ve denetimlerini düzenler. Sigorta şirketlerinin faaliyetleri, sermaye gereksinimleri, denetim süreçleri, tazminat ödemeleri ve sigorta sözleşmelerinin uygulanması gibi konuları içerir. Bu düzenlemeler, sigorta şirketlerinin finansal güvenilirliğini sağlamayı ve sigortalıların haklarını korumayı amaçlar.

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmeleriyle ilgili anlaşmazlıkların çözümünü de içerir. Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklar, sigorta sözleşmesi hükümlerine göre veya hukuki yollarla çözülebilir. Bu süreçte sigorta hukuku, tarafların haklarını, dava sürecini ve tazminat taleplerini belirleyen kuralları içerir.

Türkiye’de sigorta hukuku, sigorta sektörünün düzenlenmesi ve sigortalıların korunması amacıyla önemli bir hukuk dalıdır.