Gayrimenkul Hukuku

11Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti, edinimi, devri, kullanımı ve diğer mülkiyet ilişkileriyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, gayrimenkulün (arazi, bina, arsa vb.) mülkiyetinin korunması, kullanımı, devri ve diğer hukuki ilişkilerin düzenlenmesini amaçlar.

Türkiye’de gayrimenkul hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) Gayrimenkul Hukuku hükümlerini ve diğer ilgili yasal düzenlemeleri kapsar. TMK, gayrimenkulün edinimi, mülkiyetin korunması, sınırlanması, gayrimenkul üzerindeki hakların kurulması, devri, ifası ve sona ermesi gibi konuları düzenler.

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkının korunmasını sağlar ve mülkiyetin devriyle ilgili hükümleri içerir. Bu hükümler arasında tapu sicili kaydı, satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, intifa hakkı, irtifak hakkı gibi mülkiyetle ilgili hukuki belgeler ve haklar yer alır.

Ayrıca, gayrimenkul hukuku, miras hukukuyla da ilişkilidir. Türkiye’de miras hukuku, gayrimenkul malların mirasçılara geçişini ve mirasın paylaşımını düzenler. Gayrimenkul mirasçılığı, miras bırakanın ölümü halinde gayrimenkullerin mirasçıları arasında nasıl paylaşılacağını belirler.

Gayrimenkul hukuku ayrıca inşaat hukukunu da içerir. İnşaat hukuku, gayrimenkulün inşası, yapı ruhsatı, imar planlaması, inşaat sözleşmeleri, müteahhitlik sözleşmeleri gibi konuları kapsar. Bu hükümler, inşaat sürecindeki tarafların haklarını ve yükümlülüklerini düzenler.

Türkiye’de gayrimenkul hukuku, gayrimenkulün mülkiyetini, kullanımını, devrini ve diğer mülkiyet ilişkilerini düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Bu düzenlemeler, gayrimenkulün korunması, mülkiyet haklarının güvence altına alınması ve hukuki güvenliğin sağlanması amacıyla uygulanır.