İcra İflas Hukuku

11İcra-İflas Hukuku

İcra iflas hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etme ve borçlu olan kişilerin iflas durumunda mal varlığının tasfiyesini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İcra hukuku, alacaklının borçludan alacağını tahsil etmesi için icra yoluyla yapılması gereken işlemleri belirlerken, iflas hukuku ise borçlunun iflas etmesi durumunda malvarlığının nasıl tasfiye edileceğini düzenler.

Türkiye’de icra-iflas hukuku, İcra ve İflas Kanunu (İİK) ve diğer ilgili yasal düzenlemelerle belirlenir. İİK, alacaklıların alacaklarını tahsil etmeleri için kullanabilecekleri yasal yöntemleri, icra takibinin nasıl başlatılacağını, haciz işlemlerini, iflasın nasıl ilan edileceğini ve iflasın sonuçlarını düzenler.

İcra hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için icra takibi başlatmalarını sağlar. Bu süreçte icra müdürlükleri, icra dosyasının takibini yapar, borçlunun mal varlığına haciz koyabilir, alacağın tahsil edilmesi için icra işlemlerini gerçekleştirebilir. İcra hukuku, alacaklının haklarını korurken, borçlunun da savunma haklarını gözetir.

İflas hukuku ise borçlu olan kişinin iflas etmesi durumunda malvarlığının tasfiyesini düzenler. İflas, borçlunun mali durumunun kötüleşmesi sonucunda borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi ve alacaklıların talebi üzerine iflasın ilan edilmesi sürecidir. İflas hukuku, iflas masasının oluşturulmasını, iflasın sonuçlarını, alacaklıların sıralamasını ve alacakların tasfiyesini düzenler.

İcra-iflas hukuku, alacaklıların haklarını koruyarak borçlunun borçlarını ödemesini sağlamayı hedefler. Aynı zamanda borçlunun mali durumunu düzenlemek, iflas halinde mal varlığının adil bir şekilde tasfiye edilmesini sağlamak amacıyla uygulanır. Bu hukuk dalı, Türkiye’deki ekonomik faaliyetlerin düzenli bir şekilde sürdürülmesi ve alacaklıların haklarının korunması için önemlidir.